Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina's van Europoort Industrie Diensten BV.
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy Statement
Europoort Industrie Diensten BV verheugt zich in uw belangstelling voor onze website en onze diensten. Vanzelfsprekend respecteren wij uw privacy en gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Europoort Industrie Diensten BV houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy.

 

Gegevensverzameling en -gebruik
Europoort Industrie Diensten BV biedt de mogelijkheid om delen van de website anoniem te bekijken en te gebruiken. De gegevens die wij hierover verzamelen hebben enkel betrekking op het gebruik van onze site. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand, stille en drukke uren, regio's waaruit onze site wordt bezocht en veelgebruikte pagina's. Ook worden IP-adressen verzameld, maar deze worden niet gebruikt om individuen te achterhalen.

Gegevensverstrekking aan derden
Europoort Industrie Diensten BV verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is.


Links naar andere websites
Europoort Industrie Diensten BV biedt links aan naar andere websites. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze eventuele partners of derden, die op Europoort Industrie Diensten BV worden genoemd en waarnaar links zijn opgenomen, zich ook aan de privacywetgeving houden. U moet zelf verifiëren op welke wijze zij omgaan met uw privacy.


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Europoort Industrie Diensten BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.